WELKOM WELKOM

Welkom op de website van de Gereformeerde Kerk van Oud-Vossemeer. Via deze website verstrekken wij informatie aan leden van de gemeente en alle andere belangstellenden.

U bent van harte welkom in de kerkdienst, bij een van de activiteiten of voor een persoonlijke ontmoeting met een van de ambtsdragers of vrijwilligers.

Voor jou en voor mij
kwam Jezus en Hij
keerde het getij
voor ons allebei
voor jou en voor mij
maakt Hij de weg vrij
eeuwig leven deelt Hij
ja, met ons allebei
 

lees meer ยป
 
Over ons... Over ons...

Wie zijn wij
De Gereformeerde Kerk van Oud-Vossemeer is aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Het is een kleine gemeente en telt momenteel 105 leden. Hiervan bezoeken wekelijks ± 40 leden de eredienst op zondagmorgen.De banden binnen de gemeente zijn goed, het is eigenlijk een kleine gezellige groep die samen gelooft. Het pastoraat is in de afgelopen jaren verzorgd door verschillende predikanten en een kerkelijk werker. Momenteel zijn wij vacant. Erik Tramper uit Krabbendijke is op dit moment beschikbaar voor pastorale zaken. Verder kunnen we een beroep doen op onze consulent ds. Broere uit Tholen. Naast de wekelijkse eredienst zijn er ook andere activiteiten zoals een maandelijkse gebedskring, een paascyclus, in de wintertijd bijbelstudies, regelmatig koffiedrinken na de dienst en een startzondag na de zomervakantie.


 

Waar staan wij voor
De Gereformeerde Kerk van Oud-Vossemeer wil een goede en aantrekkelijke plek zijn om samen het geloof te vieren. We willen elkaar bemoedigen en stimuleren om samen op weg te gaan met de Heer. Ook willen we ons geloof uiten door te streven naar begrip, medeleven en respect voor de medemens en omgeving. Dus gewoon doen wat in de bijbel staat: God liefhebben boven alles en je naaste liefhebben als je zelf.Privacyverklaring Gereformeerde Kerk Oud-Vossemeer