WELKOM WELKOM

Welkom op de website van de Protestantse Gemeente De Bron in Oud-Vossemeer. Via deze website verstrekken wij informatie aan leden van de gemeente en alle andere belangstellenden.

De kerk is vanaf zondag 23 januari 2022 weer geopend. Er vinden weer fysieke kerkdiensten plaats en ook andere activiteiten worden weer opgestart. Uiteraard met in achtname van alle geldende corona-maatregelen, zoals afstand houden en het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen. 


Gebruiksplan van de kerk

Iedereen is welkom!

Bij ons is ieder mens welkom, daar is geen discussie over. De Bron in Oud-Vossemeer wil graag een herberg zijn voor alle mensen, ongeacht ras, kleur of geaardheid. Een plek van ontmoeting en bezinning voor iedereen. De bijbel zegt “Wat ons drijft is de liefde van Christus” (1 Korintiërs 5:14a). Hier houden wij ons aan vast. Wie zijn wij om te oordelen over een ander.

lees meer ยป
 
Over ons... Over ons...

Wie zijn wij
De Protestantse Gemeente De Bron in Oud-Vossemeer is aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Het is een kleine gemeente en telt momenteel 105 leden. Hiervan bezoeken wekelijks ± 40 leden de eredienst op zondagmorgen.De banden binnen de gemeente zijn goed, het is eigenlijk een kleine gezellige groep die samen gelooft. Het pastoraat is in de afgelopen jaren verzorgd door verschillende predikanten en een kerkelijk werker. Momenteel zijn wij vacant. We kunnen een beroep doen op onze consulent ds. Broere. Naast de wekelijkse eredienst zijn er ook andere activiteiten zoals een maandelijkse gebedskring, een paascyclus, in de wintertijd bijbelstudies, regelmatig koffiedrinken na de dienst en een startzondag na de zomervakantie.


 

Waar staan wij voor
De Bron wil een goede en aantrekkelijke plek zijn om samen het geloof te vieren. We willen elkaar bemoedigen en stimuleren om samen op weg te gaan met de Heer. Ook willen we ons geloof uiten door te streven naar begrip, medeleven en respect voor de medemens en omgeving. Dus gewoon doen wat in de bijbel staat: God liefhebben boven alles en je naaste liefhebben als je zelf.Privacyverklaring Gereformeerde Kerk Oud-Vossemeer